MENU

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia do XV Jarmarku Tumskiego zostały zamknięte. Do zobaczenia na ulicach Starego Miasta.

Uwaga!

Przesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się do udziału w XV Jarmarku Tumskim. Po weryfikacji zgłoszeń powiadomimy o zakwalifikowaniu zgłoszenia z prośbą o dokonanie płatności.


KARTA ZGŁOSZENIA STOISKA KOLEKCJONERSKIEGO
KARTA ZGŁOSZENIA WYSTAWCY/STOISKA HANDLOWEGO
KARTA ZGŁOSZENIA STOISKA GASTRONOMICZNEGO
KARTA ZGŁOSZENIA KOLPORTAŻU ULOTEK

CENNIK


FORMULARZE PDF Z MOŻLIWOŚCIĄ WYPEŁNIENIA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ