MENU

Jarmark Tumski – kobiety w strefie militarnej

Za niewiele ponad miesiąc Plac Narutowicza przekształcony zostanie w strefę militaria. W pierwszy weekend czerwca wśród licznych stowarzyszeń historycznych pojawi się m.in. Ogólnopolska Grupa Rekonstrukcji Historycznych Przysposobienia Wojskowego Kobiet.

GRH PWK jest pierwszą w Polsce grupą, wyłącznie kobiecą, która zajmuje się odtworzeniem wyglądu, zachowań i tradycji członkiń przedwojennej Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet. Do grupy należą kobiety w różnym wieku, z różnych stron Polski, uczące się, pracujące, mające swoje rodziny, zajmujące się rekonstrukcją od kilku lat oraz takie, które dopiero stawiają pierwsze kroki w rekonstrukcyjnym światku. Wszystkie łączy miłość do Ojczyzny oraz ogromny szacunek i wdzięczność dla kobiet walczących o niepodległość.
Członkinie starają się pokazać codzienne życie cywili w przedwojennej Polsce oraz w czasie wojny.

Ogólnopolska Grupa Rekonstrukcji Historycznych zajmuje się organizacją i uczestnictwem w rekonstrukcjach, inscenizacjach historycznych, dioramach oraz pokazach ubiorów.

IX Jarmark Tumski odbędzie się w dniach 2-4 czerwca na ulicach Stare Miasta w Płocku.

Foto: Marcin Kurzawski