MENU

Informacja o parkingach

Zabezpieczone parkingi przeznaczone do dyspozycji wystawców X Jarmarku Tumskiego są zlokalizowane: – przy ul. Sienkiewicza (pomiędzy ul. Tumską a ul. Bielską) – przy ul. Kościuszki 3a – wzdłuż ul. Kościuszki – wzdłuż ul. Mostowej
Read More ›