MENU

Informacja o parkingach

Zabezpieczone parkingi przeznaczone do dyspozycji wystawców X Jarmarku Tumskiego są zlokalizowane:

– przy ul. Sienkiewicza (pomiędzy ul. Tumską a ul. Bielską)

– przy ul. Kościuszki 3a

– wzdłuż ul. Kościuszki

– wzdłuż ul. Mostowej