MENU

Dziecięcy Jarmark Tumski

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zaprasza dzieci na Dziecięcy Jarmark Tumski, który odbędzie się 2 czerwca w godzinach 10.00-16.00 na Starym Rynku w Płocku.

 

Regulamin Dziecięcego Jarmarku Tumskiego:

Organizatorem Dziecięcego Jarmarku jest Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki.

Celem Jarmarku Dziecięcego jest kształcenie przedsiębiorczości dzieci, poszanowania rzeczy, dbałość o środowisko naturalne.

Jarmark polega na sprzedaży przez dzieci rzeczy używanych tj. zabawek, książek, przyborów szkolnych, a także własnej twórczości np. rysunków.  Cena każdego wystawianego przedmiotu nie powinna przekraczać 10 zł.

W Jarmarku Dziecięcym mogą wziąć udział dzieci w wieku 7 – 15 lat za zgodą i w obecności Rodzica.

Wszystkie dokumenty (druk zgody, zgodę na publikację wizerunku i danych osobowych) zostaną udostępnione na stronie Jarmarku Tumskiego (www.jarmarktumski.plock.eu). Dokumenty skanowane można wysyłać drogą elektroniczną lub dostarczyć do sekretariatu POKiS ul. Jakubowskiego 10 (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30).
O zakwalifikowaniu na Jarmark decyduje kolejność zgłoszeń oraz przesłanie pełnej dokumentacji.
Ze względu na przewidywane duże zainteresowanie, sprzedaż będzie odbywała się w trzech turach: I tura godz.10.00-12.00, II tura 12.00-14.00, III tura 14.00-16.00.
Jarmark Dziecięcy będzie zlokalizowany na Starym Rynku w strefie dziecięcej, na małej scenie.

Organizatorzy zapewniają miejsce ok. 1 m2 i opiekę koordynatora.
Koordynatorem Jarmarku Dziecięcego będzie p. Emilia Schmidt-Heljasińska (emilia.schmidt@onet.eu).

DOKUMENTY MOŻNA POBRAĆ TUTAJ