MENU

Już 30 kwietnia upływa termin zgłoszeń do XIII Jarmarku Tumskiego

To już ostatnie chwile, aby zgłosić się do udziału w XIII Jarmarku Tumskim. Wszystkim, którzy jeszcze nie zdecydowali się na wysłanie swojego zgłoszenia przypominamy, że termin, aby tego dokonać upływa 30 kwietnia. Po tym czasie nasze biuro nie będzie już przyjmowało kolejnych kart zgłoszeniowych. 

Biuro Jarmarku jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 15. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego, w godzinach pracy Biura Jarmarku, pod numerem tel: 24 366 43 50.

Karty zgłoszenioweRegulamin XIII Jarmarku Tumskiego oraz cennik dostępne są po kliknięciu w linki oraz na naszej stronie internetowej.
Wypełnione karty prosimy przesyłać metodą tradycyjną lub elektroniczną:

  • na adres Biura Jarmarku Tumskiego

  • na adres e-mail biuro@jarmarktumski.eu

  • faksem na numer 24 366 00 54.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 kwietnia. 

Uwaga! Wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje udziału w imprezie. Prosimy o dokonywanie wpłat dopiero po otrzymaniu potwierdzenia od Biura Jarmarku Tumskiego.

Czytając regulamin prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zapisy (5.1-5.3) dotyczące siły wyższej i decyzji administracyjnych, w tym dotyczących pandemii COVID-19.

Ze względu na zdrowie wystawców i uczestników, bezpośrednio przed imprezą zamieścimy na oficjalnej stronie Jarmarku aktualne wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa i wymogi sanitarne, jakie musi spełnić Wystawca biorących udział w XIII Jarmarku Tumskim.