MENU

Wystawa „Historia pieniądza papierowego…”

14 maja zapraszamy do Domu Darmstadt (Pl. Stary Rynek 8) na wernisaż wystawy „Historia pieniądza papierowego na ziemiach polskich od XVIII wieku do dnia dzisiejszego”, zapowiadającej kolekcjonerskie atrakcje VII Jarmarku Tumskiego!

Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13:30.

Całość ekspozycji będzie podzielona na następujące działy:

– pieniądz Insurekcji Kościuszkowskiej
– bilety skarbowe Księstwa Warszawskiego
– banknoty Królestwa Polskiego 1828-1866
– banknoty państw zaborczych w obiegu na ziemiach polskich
– papierowy pieniądz zastępczy 1914-1922
– banknoty II Rzeczypospolitej
– pieniądz papierowy Wolnego Miasta Gdańska
– pieniądz lat wojny i okupacji
– banknoty polskie 1944-1986 i lat 90-tych
– banknoty testowe Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych

Wystawę otworzy Prezydent Miasta Płocka.

Prelegentem wystawy będzie Pan Bohdan Kowalczyk – historyk i pedagog,
prezes Łódzkiego Klubu Kolekcjonerów, przedstawiciel Polskiej Federacji
Organizacji Kolekcjonerskich.

Wystawa otwarta będzie dla zwiedzających do 31 maja.