MENU

Wystawcy! Otwieramy Biuro XIV Jarmarku Tumskiego!

Od dziś (1 lutego) Biuro Jarmarku rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń do udziału w tegorocznej edycji Jarmarku Tumskiego, który odbędzie się w dniach 3-5 czerwca 2022 r. Handlarzy, kolekcjonerów i wszystkich chętnych, którzy chcieliby wystawić się na ulicach Starego Miasta w Płocku zachęcamy do przesyłania zgłoszeń. Karty zgłoszeniowe, cennik i regulamin dostępne są na oficjalnej stronie Jarmarku Tumskiego (www.jarmarktumski.plock.eu).

Biuro Jarmarku rozpoczyna swoją działalność od 1 lutego (wtorek) i będzie czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 15. Aktualne karty zgłoszeniowe oraz cennik dostępne są na stronie www.jarmarktumski.plock.eu w zakładce „Zgłoszenia”. Przed wysłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z regulaminem imprezy, dostępnym na stronie internetowej w zakładce „Regulamin”.

Wypełnione karty prosimy przesyłać drogą pocztową na adres Biura Jarmarku Tumskiego (Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów, ul. Jakubowskiego 10, 09-402 Płock) lub drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@jarmarktumski.eu. Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 kwietnia. 

Uwaga! Wysłanie zgłoszenia nie gwarantuje udziału w imprezie. Prosimy o dokonywanie wpłat dopiero po otrzymaniu potwierdzenia od Biura Jarmarku Tumskiego.

Ze względu na ewentualne siły wyższe i decyzje administracyjne rządu, bezpośrednio przed imprezą zamieścimy na oficjalnej stronie Jarmarku aktualne wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa i wymogi sanitarne, jakie będzie musiał spełnić Wystawca biorący udział
w XIV Jarmarku Tumskim. Zatem czytając regulamin prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zapisy (5.1-5.3) dotyczącej w/w kwestii, również pandemii COVID-19.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu telefonicznego, w godzinach pracy Biura Jarmarku, pod numerem tel: 24 366 43 50. Biuro czynne jest poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 15.

XIV Jarmark Tumski odbędzie się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Płocka Pana Andrzeja Nowakowskiego oraz pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika. Miasto Płock za dotychczasowe działania w zakresie upowszechniania kultury oraz za wyjątkowość wydarzeń planowanych na 2022 rok, uzyskało tytuł „Stolicy Kultury Mazowsza 2022 roku”. XIV Jarmark Tumski współorganizowany jest ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Organizatorami Jarmarku Tumskiego są Miasto Płock, Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Themersonów oraz Muzeum Mazowieckie w Płocku. Ambasadorem Jarmarku Tumskiego jest Pan Bohdan Kowalczyk.

Biuro Jarmarku Tumskiego powraca i rozpoczyna przyjmowanie zgłoszeń już 1 lutego (we wtorek). XIV Jarmark Tumski odbędzie się w dniach 3-5 czerwca i będzie połączony z obchodami Dni Historii Płocka. Aktualne karty zgłoszeniowe, regulamin oraz cennik znajdują się na stronie jarmarktumski.plock.eu.